چهارشنبه 28 شهريور 1397

ddd

کاربرد محصول

 

روشي كه اغلب براي بازسازي (مر مت ) جاده ترك خورده و گسيخته بكار مي رود ، روكش AC مي باشد . اين عمل موقتا' ترك ها را مي پوشاند و بعد از اينكه روكش جايگزين شد ، هر حركت جانبي يا طولي جاده موجب انتشار ترك هاي روكش قبلي به روكش جديد مي گردد و ترك هاي بازتابي رخ مي دهد . اين حركت موجب ورقه و ريش شدن و بريدگي در طول ترك هاي بازتابي گشته و راهي براي نفوذ آب هاي سطحي به لايه هاي اساس یا زیراساس و بستر مي گردد .

 

ژئوتكستايل در نقش مستحكم سازي در خطوط جديد و يا خطوط تعميري ، با توزيع فشار وارده به بستر، موجب افزايش تحمل آن مي گردد. ژئوتكستايل به مهارسازي مواد بالاست و زیربالاست در مقابل حركات جانبي كمك مي كند و از اين طريق خواص انسجامي و تحمل فشار را حفظ مي كند . ژئوتكستايل همچنين مكانيزمي را براي زهكشي جانبي (حاشيه اي ) ايحاد مي كند و عملكرد زهكشي را بهبود مي بحشد .

 

 

5 . كنترل فرسايش : در اين كاربرد ، ژئوتكستايل ، جانشين فيلترهاي دانه بندی شده پرهزینه در زير پوشش سنگي (rip rap ) ميگردد . كاربرد ها ، در زمينه فرسايش شامل كانال هاي زهكش ، سواحل ، پل و سيستمهاي حفاظت از خوردگي سازه ها در اثر آب (آب خوردگي ) مي باشد .

بدون حضور ژئوتكستايل فيلتري ، ضربات موج آب ، مواد بستر را از زير پوشش سنگي (rip rap ) يا آرمه فرسايش ميدهد . تخريب و فرسايش، مزیت و عملكرد حفاظ سنگي يا آرمه را خنثي مي سازد و موجب نياز به تعمير اساسي و جايگزين پرهزينه ميگردد.

 

6. دیوار حایل: ژئوتکستایلها در دیوارهای حایل جهت مسلح سازی اینگونه دیوارها در برابر زلزله، پدیده های خزش ، برش ، نشست، ترک خوردگی و غیره بکار می روند. ژئوتکستایلها با مقاومت کششی خوب خود باعث تثبیت و تحکیم دیوار شده و نیاز به استفاده از مصالح و مواد خاص را در ساخت این دیوارها مرتفع ساخته و از خاک محل برای ساخت استفاده میگردد. با حضور ژئوتکستایل میتوان ارتفاع دیوار را تا حد قابل توجهی افزایش داد و نیازی به ایجاد فونداسیو ن نمیباشد.

 

دارای ژئوتکستایل جداساز ( بدون گسیختگی )

فاقد ژئوتکستایل جداساز (ایجاد گسیختگی )

2. فيلتراسيون : فيلتراسيون ژئوتكستال بعنوان سيستم تعادلي ژئوتكستايل- خاك براي جريان كافي مايعات ، با محدودسازي اتلاف خاك مي باشد (1994، Koerner ) .

فرايند فيلتراسيون ژئوتكستايل ، حفظ خاك محل با اجازه آزاد عبور آب از خاك ، منع عبور ذرات خاك محلول در آب و توزيع فشار هيدرو استاتيك مي باشد. ژئوتكستال نقش مهمي را در توسعه منطقه فيلتري خاك بازي مي كند و جريان آب را بطور چشمگيري كنترل مي كند. ژئوتكستايل فيلتري در كاربردهاي زير زميني موجب حفظ زهكش و عملكرد آن و متعاقبا' موجب افزايش عمر مفيد سازه ، مثل جاده مي شود.

 

با حضور ژئوتكستايل فيلتري از پمپاژ شدن مواد ريز بستر به درون مواد سنگي یایه اساس و یا بالاست تحت فشار ديناميكي در جاده و ريل جلوگيري مي شود و لايه زهكش از پر و بسته شدن مصون مي ماند.

براي فيلتراسيون در مهندسي هيدروليك ، ژئوتكستايل نقش كليدي را تقريبا' در تمامي كاربردهاي زهكشي بازي مي كند . در موج شكن ها با قرار گرفتن در زير سازه هاي سنگي و آرمه ، با عمل فيلتراسيون ، از شسته شدن بستر و نا كار آمد شدن سازه جلوگيري مي كند.

در مقايسه با فيلترهاي خاكي سنتي ، ژئوتكستايل با ايجاد يك فيلتراسيون پيوسته و كار آمد ، مزايايي را فراهم مي كند. در گذشته ، استفاده از فيلترهاي سنگريزه اي موثر شناخته شده بود، با اين وجود ، دسترسي آسان و نصب آن اغلب مشكل ساز بوده و ژئوتكستايل فيلتري جايگزين مناسبي از لحاظ آساني نصب ، كاهش هزينه و مهمتر از همه كارايي بالا مي باشد.

3 . تقويت(استحكام) و تثبيت سازي : مستحكم سازي با كمك ژئوتكستايل ، به معني بهبود يكپارچه استحكام كل سيستم سازه مي باشد كه با حضور يك ژئوتكستايل (داراي مقاومت تنشي خوب) در يك خاك (با واكنش تنشي ضعيف ولي ومستعد تراكم ) با مواد مجزا ديگر مي باشد (1994 ،Koerner ) .

ژئوتكستايل در اين نقش معمولا' براي تثبيت و مستحكم سازي روي بستر ضعيف با3> CBR> 1 بكار مي رود.در تقويت سازي ، ژئوتكستايل بعنوان يك عضو كششي در سيستم سازه هاي داراي استحكام كششي ضعيف ايفاي نقش ميكند . ژئوتكستايل استحكامي باعث تغيير واكنش آسفالت جاده نسبت به نيروهاي وارده مي شود. در اين مكانيسم ، كرنش هاي موجود در توده خاك منجر به كرنش هايي در ژئوتكستايل مي گردد كه به نوبه خود موجب نيروهاي كششي در استحكامات مي شود ، و اين نيروها در جهت محدود سازي حركات خاك عمل مي كنند و موجب توزيع استحكام برشي (shear strenght) مازاد مي گردند. اين فرايند موجب مي شود تا سيستم خاك- ژئوتكستايل ، استحكام برشي بزرگتري در توده خاك ايجاد كند. در اين كاربرد ، ژئوتكستايل براي جبران خاک ضعف از طريق تحمل فشار كششي با استحكام خود و اثر متقابل خاك/ ژئوتكستايل عمل مي كند . مدول بالاي ژئوتكستايل در نقش مستحكم سازي (مقاومت نسبت به كشش ) باعث ميشود تا نيروها و تنش هاي ترافيكي را جذب كند و آنها را روي منطقه بزرگتري توزيع نماید . اين كاهش فشار روي بستر ضعيف مي تواند موجب كاهش قابل توجهي در ضخامت مورد نياز aggregate گردد .

4 . حفاظت : ژئوتكستايل بعنوان لايه محافظ ، مقاومت ژئوممبرين را نسبت به پارگي افزايش مي دهد. ژئوتكستايل در نقش محافظ ، باعث مي شود تا كارايي يك لايه ، مثل ژئوممبرين به نحو احسن صورت گيرد. همچنين بعنوان محافظ ديگر محصولات ژئوسنتتيك بكار مي رود.

 

5 . زهكشي : ژئوتكستايل جايگزين بسيار مناسب ي براي فيلترهاي تفكيك شده مدرج (graded ) خاكي در اكثر ساختارها از جمله سيستمهاي كنترل آب هاي زيرزميني ، جاده ، زيرسازهاي ساختماني ، سدها ، و ديوارهاي حايل مي باشد . البته نقش زهكشي ژئوتكستايل ارتباط تنگاتنگ با نقش فيلتراسيون دارد و جز در مشخصه جهت جريان ، در بقيه مشخصه ها همانند فيلتراسيون مي باشد.

ژئوتكستايل نبافته نيمه سنگين وقتي در تماس نزديك با يك geonet يا يك زهكش سنگي واقع مي شود مي تواند ضايعات و خاك را فيلتر نمايد و در عين حال به آب و مايعات شيميايي اجازه عبور دهد. ژئوتكستايل يا خودش نقش زهكشي دارد يا روي هسته هاي زهكشي به شكل ژئوكمپوزيت ، نقش فيلتراسيون را ايفا مي كند. زهكشي ژئوتكستايل به شك ل حمل آب در سطح ژئوتكستايل نبافته needle-punched كلفت در كاربردهاي زيرزميني مي باشد ، جاييكه آب بايد از محل مشخصي بوسيله خود ژئوتكستايل دفع گردد.

توجيه اقتصادي كاربرد ژئوتكستايل

يكي از دلايل كاربرد ژئوتكستايل ، چند منظوره و چند نقشي بودن آن است ، كه به يكباره و به تنهايي چند نقش را ، كه چند لايه بايد انجام دهند ، به عهده مي گيرد و به كاهش قابل توجهي در هزينه هاي مواد ، نيروي كار و زمان مي انجامد. در جاهايي كه بستر ضعيف و نرم است ، ضخامت بزرگي از مواد سنگي aggregate هم در حين ساخت جاده ، در اثر عمل غلتك ها و هم در طول عمر مفيد سازه ،در اثر ترافيك وسايل نقليه ، در خاك نرم فرو مي رود و تلف مي شود . بنابراين با حضور ژئوتكستايل جداساز ، از اين تلفات و هزينه هاي آن جلوگيري مي شود. حضور ژئوتكستايل باعث كاهش كلفتي سازه هايي چون روكش جاده ، مواد پرسازو استحكامي در زيرسازي جاده و مواد در بدنه سدهاي خاكي و بتني ميگردد. با عملكرد بالايي كه دارد از هزينه هاي حفظ و نگهداري سازه بطور چشمگيري مي كاهد و نيز در آماده سازي محل ، تا حدي هزينه ها را كاهش مي دهد . يكي از خصوصيات ژئوتكستايل اين است كه بخاطر قابليتي كه دارد ، در بساري از موارد مي توان از مواد خاكبرداري شده محل استفاده كرد و نيازي به حمل وهزينه مواد از جاي ديگر نيست. و نيز در مواردي هم نياز به خاكبرداري هاي پر هزينه را كاهش داده و يا منتفي مي سارد. طبق تحقيقات ، هزينه كاربرد ژئوتكستايل حد اكثر 2 تا 3 اينچ aggregate مي باشد ، كه اين مقدار از حدود 4 تا 6 اينچ aggregate كه در اثر فشار و تراكم سازي در بستر فرو مي رود ، كمتر است ، در نتيجه از هزينه هاي كاربرد aggregate اضافي وجبراني در بزرگراه ها جلوگيري مي شود.

در پايان بايد خاطر نشان كرد كه يكي از عمده ترين دلايل در توجيه اقتصادي كاربرد ژئوتكستايل مربوط به عملكرد دراز مدت آن است .

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

نحوه آشنایی شما با سایت
از طریق دوستان
از طریق روزنامه و جراید
از طریق اینترنت
از طریق SMS
از طریق ایمیل

 

  بازديد کل : 830587 نفر   - 133405 ip   بازديد امروز : 46 نفر   - 27 ip   بازديد ديروز : 44 نفر   - 40 ip   آنلاين : 2 نفر