پنجشنبه 2 اسفند 1397

ddd
معرفی پروژه ها
نام پروژه: خط لوله اتيلن غرب كشور

نام پروژه: خط لوله اتيلن غرب كشور
مجري : رامپكو
كارفرما: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 
سال اجرا : 1386 ...

نام پروژه : بازسازي آزادراه تهران – قم
نام پروژه : بازسازي آزادراه تهران – قم 
كارفرما : اداره راه و ترابري استان قم 
مجري : شركت بهساز نسج
سال اجرا : ...
نام پروژه : بهسازي محور امامقلي – درگز
نام پروژه : بهسازي محور امامقلي – درگز
كار فرما : اداره راه و ترابري استان خراسان رضوي 
مشاور : طرح و توسعه راه شرق ...
نام پروژه : بهسازي مسير باغچه – تربت

نام پروژه : بهسازي مسير باغچه – تربت *
كارفرما : اداره راه و ترابري استان خراسان رضوي  ...

نام پروژه: مسير بردسير – سيرجان
نام پروژه: مسير بردسير – سيرجان 
كارفرما : اداره راه و ترابري كرمان
مجري : شركت كاليس بتن 
سال اجرا: ...
نام پروژه : آزاد راه بم – بروات
نام پروژه : آزاد راه بم – بروات
كارفرما : شهرداري كرمان
مجري : سازمان عمران شهرداري كرمان 
سال اجرا :1384
كاربرد : ...
نام پروژه : روكش خيابان كريم خان تبريز

نام پروژه : روكش خيابان كريم خان تبريز
كارفرما : شهرداري منطقه 2 تبريز
مجري : شركت بهساز نسج

 

نحوه آشنایی شما با سایت
از طریق دوستان
از طریق روزنامه و جراید
از طریق اینترنت
از طریق SMS
از طریق ایمیل

 

  بازديد کل : 858735 نفر   - 145370 ip   بازديد امروز : 134 نفر   - 53 ip   بازديد ديروز : 129 نفر   - 66 ip   آنلاين : 2 نفر