دوشنبه 30 بهمن 1396

ddd
اخبار
نقش زهکشی (Drainge)

نقش زهکشی (Drainge) :
ژئوسنتیک ها، نقش زهکشی را بوسیله انتقال مایع در میان ساختارشان ایفا می کنند. ژئوسنتیک هایی که عموماً برای اهداف زهکشی استفاده می شوند، ژئوتکستایلها و ژئوکمپوزیت ها هستند این مصنوعات با ایجاد مجرای انتقال مایعات، اجازه عبور جریان مناسب مایع را با حفظ خاک ساختار سازه خاکی را می دهد. ژئوتکستایل های بی بافته NeedlePunched، فضاهای ژئوکمپوزیت ها می توانند حجم بیشتر مایع را از میان خودشان با حفظ خاک ساختار محیط را انتفال دهند. طراحی مناسب بایستی براساس نوع مواد و مقدار مورد نیاز به زهکشی باشد.


 

نحوه آشنایی شما با سایت
از طریق دوستان
از طریق روزنامه و جراید
از طریق اینترنت
از طریق SMS
از طریق ایمیل

 

  بازديد کل : 794396 نفر   - 123923 ip   بازديد امروز : 264 نفر   - 71 ip   بازديد ديروز : 145 نفر   - 66 ip   آنلاين : 17 نفر